//Venteliste

Børnehuset Nova har egen visitering, og er derfor ikke tilknyttet den centrale pladsanvisning. Det er muligt at blive skrevet på venteliste til en plads i vuggestuen eller børnehaven via vores kontaktformular.

En opskrivning på ventelisten giver dog ikke automatisk ret til en plads på det ønskede tidspunkt, da vi altid har flere på ventelisten.

Optagelsesprioritering
Søskendefordel – Hvis man har søskende, der allerede går i institutionen, vil man have en fordel. Vi opfordrer dog til, at man hurtigst muligt indskriver barnet på ventelisten.

Vuggestuebørn kan starte, når de er 10 mdr. gamle eller derover.


Børnehavebørn starter, når de er 2 år og 10 måneder. 

Der tages ligeledes hensyn til børnegruppens sammensætning, alder og køn. (jf. dagtilbudsloven)

Pris

Taksterne for forældrebetalingen fastsættes senest to måneder før årets afslutning.

Taksterne for år 2024 er: 

Kr. 4650 kr. vuggestuetakst

Kr. 3400 kr. børnehavetakst

Der ydes søskenderabat efter gældende regler i kommunen og der kan søges økonomisk friplads. Betalingen opkræves bagud. I forældrebetalingstaksten er bleer og madordning inkluderet. Man skal selv medbringe bleer, hvis man bruger andre bleer end dem, som vi har i huset.