Børnemiljøet i Børnehuset Nova: 

Børnemiljøet udgør børnehusets fysiske, psykiske og æstetiske forhold. I Børnehuset Nova arbejder vi med et børnemiljø, som en integreret del af vores pædagogiske praksis. Personalet vil beskrive og fortolke interviews og observationer af børnemiljøet. 

Det fysiske børnemiljø: 

Det fysiske børnemiljø danner ramme om det fysiske miljø både indenfor og udenfor. Det handler om mulighed for bevægelse, pladsforhold, støj, lys og hygiejne.

Børnehuset Nova har en vuggestue og en børnehave. Børnehavens to rum er indrettet således, at der er et læseområde med tæpper og puder, der er en stor reol med legetøj inddelt i gennemsigtige kasser og kreative ting. Der er en reol, hvor børnene har hver deres skuffe til de ting, som de vil gemme og over den er der to hylder med puslespil og spil. Det meste af legetøjet ligger i børnehøjde, så de selv kan tage det, som de gerne vil lege med. Bordene kan tages op mod væggen, så der er god plads til at lege på gulvet og danne mindre legeområder. Der er ligeledes to madrasser, som bruges til inddeling og afskærmning under leg på stuen. Det andet rum har en reol op af væggen med legetøj inddelt i gennemsigtige kasser, som er i børnehøjde. Der er udklædningstøj, som hænger i knage i børnehøjde, et lille bord med to stole og et køkken, som er placeret i midten. Der er et bord, som kan tages op af væggen, så børnene kan lege på gulvet og der er mulighed for at lukke af til det andet rum, så der er ro til fordybelse og leg. 

Vuggestuens ene rum er indrettet således, at der i hjørnerne er indrettet små legeområder, hvor børnene kan lege med dukkehus, dukker og køkken, der er et lille bord og to små stole, hvor de kan sidde med køkkenting eller andet legetøj. Det meste legetøj er i børnehøjde i nogle gennemsigtige kasser, som børnene selv kan nå. Dette rum fungerer også som sovesal for de børn, som sover indendørs. I det andet rum er der to borde, som bruges til spisning og kreative aktiviteter og så er der et læsehjørne. Bordene kan tages op af væggen og det gør, at der er plads på gulvet til leg og fordybelse. 

Vi vægter en god hygiejne i børnehuset for at forbygge sygdomme og vira. Vi gør meget ud af, at børnene vasker hænder. Der er sat spritdispenser op flere steder i huset til personalet. Forældrene skal ligeledes spritte deres hænder, inden de kommer ind i garderoben og ligeledes skal børnene vaske deres hænder, inden de kommer ind på stuen. Udover det, så må man ikke have udendørs sko med inden på stuerne. 

Vores legeplads er indrettet således, at børnene kan udfordres i forhold til leg, læring, aktiviteter og deres motoriske udvikling. Vi har forhøjninger, som børnene kan lege og kravle op ad. Vi har gynger både til store og mindre børn, en redegynge, et legestativ med rutsjebane for de små, en rutsjebane på hver legeplads og cykler, så børnene kan udfordres motorisk. Derudover har vi en køkkenhave, legehuse og en bålplads. Begge legepladser har en legetøjskasse til sandting og andet legetøj til udendørsaktiviteter, som de fleste børn selv kan nå. Cykler, løbecykler, hulahopringe, bolde og andet legetøj ligger i skuret. 

Det psykiske børnemiljø: 

Det er vigtigt, at der er et godt samspil mellem forældre, børn og pædagoger, således at der er tryghed og tillid mellem alle parter. Dette er med til at skabe et godt psykisk børnemiljø. 

Hvert barn skal føle sig hørt, set og forstået og en del af fællesskabet. Barnet skal mødes af voksne, som er nærværende og engageret i barnets liv 

De pædagogiske aktiviteter tilrettelægges ud fra børnenes interesser og behov, hvor barnet støttes i dets psykiske, sociale og motoriske udvikling. Vi støtter børnene i at sige til og fra og derudover lærer børnene at drage omsorg overfor hinanden og opleve glæden ved at være en del af et fællesskab. Vi italesætter børnenes handlinger og følelser og giver dem plads og tid til at udtrykke sig. Vi mener, at en forudsigelig struktur og faste rammer er en vigtig faktor for, at børnene får en tryg og stabil hverdag.

Det æstetiske børnemiljø: 

Det æstetiske børnemiljø danner ramme for samspillet mellem børnenes sanser i dagligdagen og omgivelserne. Det æstetiske børnemiljø har betydning for, om børnene oplever Børnehuset Nova som et rart og behageligt sted at være, hvor de kan blive udfordret og motiveret til læring og udvikling.  Vi mener, at det er vigtigt, at vi lader børnene sætte præg på huset og derfor udstiller vi børnenes værker som fx tegninger og billeder på vægge og vinduer, således at de kan glædes ved at vise deres ting frem. På begge stuer er der alurammer, hvor børnenes værker, engagement og billeder af børnene udstilles.  

Det meste legetøj i huset er tilgængeligt for børnene. Dette gør, at børnene nemmere kan overskue stuen og finde det legetøj, som de har lyst til at lege med, samt være med til at rydde op.

På legepladsen i sommerhalvåret er børnene med til at plante grøntsager, vande og høste dem. Herved bliver børnenes sanser udfordret, da de kan dufte, røre og smage de forskellige grøntsager.