Tværfagligt samarbejde

I børnehuset Nova samarbejder vi med tværfaglige samarbejdspartnere som fx PPR(Pædagogisk psykologisk rådgivning). Vi samarbejder bl.a. med tale-hørepædagoger, psykologer mv. for at styrke den rette indsats omkring børnenes trivsel, udvikling og læring.