Førskolegruppen

For børnehavebarnet er skolen en helt ny verden, og skridtet ind i skolelivet er stort og kan på mange måder virke overvældende for både børn og forældre. Vi ønsker med vores førskolegruppen at skabe en naturlig og rolig overgang fra børnehaven til skolen, så børnene oplever skiftet så positivt og trygt som muligt.

I vores førskolegruppe har vi fokus på følgende:

At styrke barnets sociale kompetencer

 • At støtte barnet i konflikthåndtering
 • At styrke barnets robusthed og lære at sige til og fra på en hensynsfuld måde
 • At styrke fællesskabsfølelsen hos barnet, så barnet føler sig som en betydningsfuld del af en
 • gruppe
 • At barnet interesserer sig for andre og omverdenen
 • At styrke barnets empati, omsorg og forståelse for andre
 • At styrke barnets personlige kompetencer
 • At styrke barnet til forandring og robusthed bl.a. så det kan klare at få et nej/afvisning
 • At styrke til selvstændighed
 • At lære barnet til kende egne følelser og behov og kunne udtrykke dem
 • At barnet lærer at regulerer sine følelser.
 • At styrke barnet i at forstå regler, normer og kunne vente på tur
 • At styrke barnets koncentration og ro til at fordybe sig
 • At barnet kan modtage en kollektiv besked
 • At barnet lærer at færdiggøre en påbegyndt opgave
 • At barnet kan bede om hjælp hos børn og voksne
 • At styrke barnets motivation og lyst til at lære

At styrke barnets selvhjulpenhed

 • At barnet selv kan klare toiletbesøg
 • At barnet selv kan tage tøj og sko på
 • At barnet kan skrive og genkende sit navn
 • At barnet kan holde styr på sine ting, mad, opgaver mv.
 • At barnet selv kan bede om hjælp/ løse konflikter.

At styrke barnets sproglige kompetencer

 • At støtte barnet i at udvikle sproglig opmærksomhed
 • At barnet kan gøre sig forståelig og nuancere sproget
 • At barnet kan indgå i dialog med børn og voksne
 • At barnet kan danne længere sætningsdannelse
 • At barnet viser glæde og mod til at bruge sproget
 • At barnet bruger sproget som kommunikationsmiddel
 • begrebsudvikling og udvide ordforrådet
 • At øge barnets kendskab til sang, bøger og rim og remser

At styrke barnets motoriske kompetencer

 • At styrke barnets mod til at bruge kroppen og prøve grænser af
 • At styrke finmotorikken, samt tegne-og skrivefærdigheder
 • At støtte barnet i at kende sin krop og sine muligheder og begrænsninger motorisk
 • At styrke barnets grovmotoriske udvikling ved bevægelse og ved lege ude og inde.

At støtte barnets personlige kompetence 

 • At barnet ved, hvor det kommer fra og hvem det er
 • At barnet får interesse og kendskab til sammenhænge og processer
 • At få kendskab til naturen og biologiske forhold
 • At øge deres kendskab til andre kulturer og verden omkring os
 • At vi er ens og forskellige

Vi mener, at det er vigtigt at arbejde målrettet med ovenstående punkter, da vi ved, at det er med til, barnet får en lettere overgang fra børnehave til skole. Læring skal ske gennem leg, bevægelse, aktiviteter og udfordringer. Det er ligeledes vigtigt, at forældrene samarbejder med os for at støtte barnet bedst muligt og vi opfordrer også forældrene til at tage deres barn med over på skolen, så det får mulighed for at se skolen flere gange.