Forældresamarbejde

Vi anser forældresamarbejde for at have en rigtig stor betydning for børnenes trivsel og derfor lægger vi også vægt på et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem personalet og forældrene baseret på åbenhed, respekt og dialog. 

Samtaler

Når barnet har været i huset i ca. tre til seks måneder tilbydes en forældresamtale, hvor vi taler, om hvordan indkøringen er gået, hvordan det går med barnet i børnehuset Nova og hvilke læringsmål, som vi skal samarbejde om. 

Vi afholder overleveringssamtaler, når barnet skal fra vuggestue til børnehave, således at barnet får en god start og indkøring. 

Vi afholder førskolesamtaler, hvor vi taler om skoleparathed og hvilke læringsmål, som vi skal samarbejde om, så barnet får en god og positiv overgang til skolen. 

Derudover tilbydes alle en årlig forældresamtale, hvor vi drøfter, hvad der rører sig i barnets verden og om der er noget, vi sammen skal arbejde videre med. Der vil desuden løbende blive afholdt samtaler med forældre ved behov. 

Forældremøde

Vi afholder ét forældremøde om året, hvor der drøftes aktuelle nyheder og pædagogisk indhold. 

Vores forventninger

Børnehuset Nova forventer af jer som forældre:

  • At I aktivt deltager i børnehusets arrangementer
  • At I holder jer orienteret på mail, WhatsApp/viber og infotavlen i garderoben
  • At I bakker op om børnehusets arbejde
  • At jeres børn har udetøj med, der passer til årstiden